Molimo vas da postavite što više slika vozila


Saglasnost za obradu ličnih podataka

Izjavljujem da sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje lične podatke uključujući i podatke iz priloženih dokumenata, te da sam saglasan/na da iste može obrađivati u cilju moje identifikacije prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno u druge svrhe u vezi sa zaključenjem i realizacijom ugovora o pružanju usluga. Ova saglasnost važi za vreme koje je potrebno za namenu za koju se lični podaci obrađuju.